Alle op de site afgebeelde gegevens, waaronder teksten, foto's, illustraties en grafisch materiaal zijn in eigendom van schoonheidssalon Good 4 You en worden beschermd door auteursrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht.

De eigendomsrechten gaan op geen enkele manier over op gebruikers die toegang krijgen tot de site. De inhoud van de site mag slechts worden gebruikt voor niet-commerciële privé-doeleinden. Het is de gebruiker van de site niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, door te sturen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van schoonheidssalon Good 4 You.

De meeste rechthebbenden staan professioneel gebruik door bedrijven en/of instellingen niet toe. Als deze regel toch wordt overtreden, zijn de eventuele juridische gevolgen niet voor schoonheidssalon Good 4 You maar voor het/de desbetreffende individu(en).

Daar er geen beveiliging op deze site zit is het een ieder toegestaan de teksten te wijzigen.

Voor aanvragen en/of verdere informatie m.b.t. het copyrightbeleid, kan contact worden opgenomen met het volgende emailadres: copyright@good-4-you.nl

Inloggen | Contact | Copyright 2006 | Hessels Design